Ciekawostki

MORFOLOGIA

Badanie

Interpretacja

Krwinki białe (WBC)

Podwyższenie ich liczby może być spowodowane przyczynami fizjologicznymi (wysoka temp. Otoczenia, opalanie się, ciąża, wysiłek fizyczny, stres) lub patologicznymi (stany zapalne narządów, uszkodzenia tkanek, zakażenia, zatrucia, nowotwory).

Spadek ich liczby może być spowodowany przez niektóre choroby zakaźne, zwłaszcza WZW, grypa, HIV, itp., a także uszkodzenia szpiku kostnego, przerzuty nowotworowe, niektóre białaczki, ciężkie zakażenia bakteryjne.

Krwinki czerwona (RBC)

Wzrost ich liczby jest rzadko spotykaną chorobą (czerwienica) i może być spowodowany nowoworowym rozrostem krwinek czerwonych. Jej przyczyną bywa także niedotlenienie lub zwiększona produkcja erytropoetyny.

Spadek ich liczby może być spowodowany utratą krwi, niedoborem wit. B12, kwasu foliowego lub żelaza.

Hemoglobina (HGB)

Obniżenie poziomu jest na ogół spowodowane niedokrwistością i w stanach przewdodnienia organizmu.

Zwiększone stężenie obserwuje się w nadkrwistościach i odwodnieniu.

Hematokryt (HCT) – stosunek objętościowy krwinek czerwonych do pełnej krwi

Wzrost może być spowodowany przez wzrost ilości krwinek czerwoych, odwodnienie, rozległe oparzenia.

Spadek może być spowodowany przez zmniejszenie ilości krwinek czerwonych, utratę krwi (krwawienia), hemolizę wewnątrznaczyniową, choroby szpiku kostnego, przewodnienie.

Średnia objętośc krwinek czerwonych (MCV)

Obniżenie wartości jest charakterystyczne dla stanu niedoboru żelaza.

Podwyższenie wartości jest sygnałem niedoboru wit. B12 lub kwasu foliowego.

Płytki krwi (PLT)

Wzrost – w przypadku przewlekłych stanów zapalnych, po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży, w przebiegu niektórych nowotworów.

Spadek – skutki uboczne niektórych leków, niedobór wit. 12 lub kwasu foliowego, infekcje, nowotwory.

Limfocyty (LYM)

Wzrost w takich chorobach jak krztusiec, chłoniaki, przewlekła białaczka limfatyczna, niektóre choroby wirusowe, choroby immunologiczne.

Spadek – stosowanie kortykosterydów, ciężkie infekcje wirusowe.

Granulocyty zasadochłone (BASO)

Wzrost – stany alergiczne, przewlekła białaczka szpikowa, przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego, niedoczynność tarczycy.

Spadek – ostre infekcje, nadczynność tarczycy, ostre zapalenie płuc, stres.

Granulocyty obojętnochłonne (NEUT)

Wzrost – zakażenia bakteryjne miejscowe i ogólne, choroby nowotworowe, po urazach, krwotokach, zawałach, u palaczy i kobiet w ciązy.

Spadek – zakażenia grzybicze, wirusowe, uszkodzenia szpiku, leczenie cytostatykami.

Granulocyty kwasochłonne (BASO)

Wzrost – choroby alergiczne, zakaźne, hematologiczne, pasożytniczne, astma oskrzelowa a także katar sienny, łuszczyca, stosowanie pewnych leków.

Spadek – Zakażenia, oparzenia, wysiłek fizyczny.